Eudora sähköposti

Asentaminen

Eudoran asentaminen on aivan normaalia ohjelman asentamista. Jos sellainen ei ole tuttua, saattaa asia arvelluttaa. Seuraavassa askel askeleelta etenevät ohjeet Eudoran asentamisesta. Soveltuvin osin niitä voi soveltaa muidenkin ohjelmien asentamiseen, metodi on sama.

Eurodan sivuilta asennuspaketti tallentuu nimellä Eudora_7.0.0.16.exe. Kyseessä on itse purkautuva pakattu tiedosto. Kaksoisnapsauta tiedoston nimeä ja näytölle avautuu seuraava ikkuna:

Ikkuna toivotettaa tervetulleeksi Eudoran asennusohjelmaan ja kertoo asentavansa Eudoran ja kysyy haluatko jatkaa. Napsauta Next ja seuraava ikkuna avautuu.

Tässä ikkunassa esitellään Eudoran lisenssiehdot, jotka on hyväksyttävä voidaksesi asentaa ohjelman. Painike Back peruuttaa edelliseen ikkunaan ja No -painikkeen napsautus merkitsee lisennsiehtojen hylkäystä, jolloin ohjelmaa ei voi asentaa. Napsauta painiketta Yes ja näytölle avautuu seuraava ikkuna.

Tässä ikkunassa valitaan mitä asennetaan. Valittuna on kohdat Eudora ja Importers. Voit hyväksyä kohdan sellaisenaan. Ikkunan alaosan luvut kertovat paljonko tilaa ohjelmaa vaatii C -asemalta ja paljonko asemalla on tyhjää tilaa. Cancel -painike keskeyttää asennuksen ja Next vie seuraavaan vaiheeseen. Napsautetaan Next -painiketta.

Tästä ikkunasta valitaan kansio, johon ohjelma asennetaan. Oletuksena on C -asema. Mikäli koneella on muitakin kovalevyjä, on suositeltavaa asentaa ohjelmat jollekin niistä. Valinta tehdään napsauttamalla painiketta Browse..., jolloin näytölle avautuu ikkuna, josta kohdekansion voi valita. Kuvassa ohjelma asennetaan F:-asemalle kansoon Eudora. Kansiota ei tarvitse tehdä etukäteen, asennusohjelma tekee kansion antamallasi nimellä ellei sitä ennestään ole. Kun tämä on tehty, siirrytään seuraavaan vaiheeseen napsauttamalla painikettta Next.

Nyt valitaan kansio, johon tallennetaan Eudoran posti, asetukset, osoitekirja jne. Pletuksena on C -asema (ylempi vaihtoehto). Tämänkin kansion voi vaihtaa valitsemalla alempi vaihtoehto Custom Data Foldet ja Browse... -painiketta käyttämällä valitaan haluttu kansio, joka kuvassa on F:\Eudora. Napsautetaan taas painiketta Next ja ohjelman asennus alkaa.

Asennuksen alkaessa näytölle ilmaantuu ikkuna, jossa kerrotaan asennuskansio ja asennuksen eteneminen näytetään graafisena palkkina. Asennuksen voi keskeyttää painikkeella Cancel.

Asennuksen aikana kysytään halutaanko työpöydälle pikakuvake, jolla Eudora avataan. Jos halutaan, napsautetaan painiketta Kyllä. Sen jälkeen näytölle avautuu valintaikkuna, jossa pikakuvakkeelle annetaan nimi. Oletuksena on Eudora.

Asennuksen edetessä voidaan vielä lisätä kansio ohjelman kunnosapitoa varten. Kansioon asennetaan luettelo organisaatioista, joista löytyy Eudoraan liittyviä tuotteita. Poistamalla valinnan ruudusta Take me the Prenium Services Directory Page, kansiota ei tehdä. Vielä napsauteteen painiketta Finish.

Asennuksen päättyessä valitaan vielä käynnistetäänkö tietokone uudelleen (ensimmäinen valinta) vai tehdäänkö käynnistys myöhemmin (kuvan valinta). Kaikki asetukset tuleva voimaan vasta, kun kone on käynnistetty uudelleen. Lopuksi napsautetaan vielä painiketta Finish.

 

Atk-ohjeet | Kyrilliikka
Asentaminen | Asetusvelho | Asetukset | Postinkäsittely | Suodattaminen

Sivuston alkuun | Kehykset