m. Wuorikoski

Venäjän ja USA:n historiaa

Työvälineet

Ay-liike

Sisältö
Lenin ja ammattiyhdistysliike
Suuret reformit
Väestö
Ammattiyhdistysliike
Ammattiyhdistysliike Venäjällä
Leniniläinen ammattiyhdistysteoria
Ammattiyhdistysliikkeen synty Yhdysvalloissa

Motto: Onnellisuus on matka, ei päämäärä

 

 

 

Ammattiyhdistysliikkeestä

Ammattattiyhdistysliike syntyi 1800-luvulla. Eri maissa se sai erilaisia muotoja ja sen suhde politiikkaan, erityisesti työväenliikkeeseen, ilmeni eri tavoilla eri maissa. Tässä ensijaisena kiinnostuksen kohteena on Leninin suhde ammattiyhdistysliikkeeseen ja toisaalta ammatillisen liikkeen tosiasiallinen synty ja kehitys Venäjällä Leninin elinaikana. Aatteellisesti ammattiyhdistysliikkeen voi katsoa syntyneen Englannissa, josta se levisi muualle Eurooppaan sekä Yhdysvaltoihin.

Kirjoitukseni painopiste on ammatillisen liikkeen synnyssä Venäjällä ja Vladimir Iljitsh Leninin ammattiyhdistysliikettä koskevassa ajattelussa, mutta kuvaan myös liikkeen syntyä yleensä ja sen muotoja Yhdysvalloissa. Ammatillisen liikkeen synty edellyttää tiettyjä asioita myös yhteiskunnalta ja siksi kuvaan sekä Venäjän taloudellis-yhteiskunnallista että väestönkehitystä tässä osiossa enkä varsinaisessa historiaosiossa.

V.I. Leninistä on suomenkielisessä Internetissä suhteellisen vähän tietoa verrattuna englanninkieliseen maailmaan. Joitakin Leninin kirjoituksia Internetistä löytyy suomeksikin.Tällä ammatillisen liikkeen kuvauksella yritän tätä puutetta pieneltä osin korjata.

Sisältö

Lenin ja ammattiyhdistysliike
Lukijalle
 
Venäjän taloudellis-yhteiskunnallinen kehitys talonpoikaisreformista I vallankumoukseen
Suuret reformit
Talonpoikaisreformi
Paikallishallinto ja oikeuslaitos
Industrialismi Venäjällä
 
Väestö
Väestönkasvu ja sosiaalinen jakauma
Työväenluokan synty
Proletariaatin rakenne
 
Ammattiyhdistysliike
Ammattiyhdistysliikkeen synty ja kehitys
 
Ammattiyhdistysliike Venäjällä
Työväenliikkeen synty ja kehitys Venäjällä
Taisteluliitot
Poliisisosialismi
Georgi Gapon
 
Leniniläinen ammattiyhdistysteoria
Leniniläisen ammattiyhdistysteorian synty
Taloudellinen ja poliittinen taistelu
Järjestökysymys
Teoreettinen perusta muodostuu
 
Ammattiyhdistysliikken synty Yhdysvalloissa
National Labor Union
Knights of Labor
American Federation of Labor
 

Koti | USA | Venšjš | Ay-liike | Lenintekstit | Punapako |