Fontit Kyril

Kyrilliikka tietokoneessa ja Internetissä

Windows 2000 ja monikielisyyden tuki

Windows 2000:ssa monikielisyyden tuen asennus ei olennaisesti poikkea Windows 98:sta, mutta joitakin pikku eroja kuitenkin on. Ostaessasi tietokoneesi olet oston mukana saanut myös Windows 2000 -asennuslevyn (CD-ROM), joka sisältää käyttöjärjestelmätiedostot ja oheislaitteiden ohjaintiedostostoja. Normaaliasennuksessa monikielisyyden tukea ei yleensä ole asennettu, joten sen joutuu asentamaan itse.

Kielituen asentaminen aloitetaan napsauttamalla tehtäväpalkin vasemmassa päässä olevaa painiketta Käynnistä. Näytölle avutuvasta valikosta valitaan komento Asetukset, jolloin näytölle avautuu uusi valikko, josta annetaan komento Ohjauspaneeli. Ohjauspaneelista valitaan kuvake Aluekohtaiset asetukset.

Näytölle avautuvasta Aluekohtaiset asetukset -ikkunasta valitaan välilehti Yleiset.

Nyt käytettävissä on 17 kieltä tai kieliryhmää. Valita voi vaikka kaikki tai vain kyrillistä merkistöä käyttävien kielten tuki. Hyvä valinta on valita kyrilliikan lisäksi ainakin balttilaisten kielten ja keskieurooppalaisten kielten tuki. Saman ikkunan välilehdeltä Kielet, valitaan vielä näppäimistöasetukset, jotta voidaan myös kirjoittaa venäjää. Nyt voidaan valita näppäimistöasettelu, kielten pikanäppäimet ja näytetäänkö kielten ilmaisin tehtäväpalkissa. Tämä valinta tehdään ikkunan alareunassa olevasta valintaruudusta Lisää ilmaisin tehtäväpalkkiin.

Lisää -painikkeen napsautus avaa näytölle valintaikkunan, jonka Kieli: -riviltä (ylempi rivi) valitaan kieli ja Näppäimistöasettelu tai syöttömenetelmä -riviltä (alempi rivi) näppäimistöasettelu. Ominaisuudet -näppäimellä pääse vaihtamaan näppäimistöasettelua. Kielten pikanäppäimet -ruudussa näkyy vaihtoehtoja kielen vaihtamiseksi näppäinyhdistelmillä. Napsautus painikkeeseen Vaihdä näppäinyhdistelmä... avaa valintaikkunan, jossa näppäinyhdistelmää voi vaihtaa.

Kieli -välilehdeltä tehtävät asetukset voi tehdä myös ohjauspaneelin Näppäimistö -painikkeesta avautuvasta ikkunasta. Tällöin kielituen on oltava jo asennettu.

Asetuksia tehtäessä järjestelmä saattaa pyytää laittamaan asennusCD:n CD -asemaan. Mikäli ohjelma pyytää käynnistämään tietokoneen uudelleen, se kannattaa tehdä, koska tietyt asetukset tulevat voimaan vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Kielipalkista kieltä voi vaihtaa hiirellä napsauttamalla. Näppäimistökielen vaihto onnistuu vain kun jokin sovellusohjelma on käynnissä. Ellei mitään sovellusohjelmaa ei ole auki, ei näppäimistösymboli vaihdu.

Explorer -selaimessa kielikoodien automaattinen valinta tapahtuu valikosta Näytä, josta valitaan Koodaus ja automaattinen valinta.

Näytä -valikosta kielikoodauksen voi valita myös käsin. Tämä on tarpeen ainakin silloin, kun automaattinen valinta ei onnistu. Näytä -valikosta valittaan Koodaus ja sitten Lisää. Avautuvasta valikosta valitaan vielä Kyrillinen.

 

Atk-ohjeet | Kyrilliikka | Eudora
Windows 2000 | Windows XP

Sivuston alkuun | Kehykset