Eudora sähköposti

Postin käsittely

Eudoran ohjelmaikkuna

Eudoran ikkuna jakautuu useaan osaan. Postilaatikot näkyvät omassa postilaatikkoikkunassa, jossa näkyvät
käyttäjän postilaatikot kansiorakenteena. Eudora -kansiossa on alikansioina kansiot In, Out, Junk ja Trash. Nämä kansiot tekee asennusohjelma. Kuvassa on lisäksi kansio Arkisto, joka on tehty itse . Nämä kansiot ovat paikallisella koneella olevia kansioita.

Välilehdillä vaihdetaan postilaatikkoikkunan sisältöä.

Tiedostojen hallinta (File Browser) avaa näkymän kiintolevylle. Allekirjoitustiedoissa (Signatures) voidaan määritellä lähtevien viestien loppuun tuleva vakioteksti, allekirjoitus. Viestipohjat (Stationery) mahdollistaa erilaisten pohjien tallettamisen uusien viestin pohjaksi. Useiden tilien hallinta (Personalities) sallii Eudoran samanaikaisen käytön usealla eri postitunnuksella. Viestipohjat ja useamman postitunnuksenkäyttö toimivat vain Eudoran mainosversiossa tai kaupallisessa versiossa.

Postilaatikkoikkunassa valittu kansio avautuu näkyviin viesti-ikkunaan. Ikkunasssa näkyvät kansiossa olevien viestien otsikkotiedot. Ikkunan alla voi vielä olla näkyvissä viestien esikatseluikkuna, jossa näkyy ylemmässä ikkunassa valitun viestin sisältö.

Viestin lähettäminen

Uusi viesti aloitetaan antamalla komento New Message valikosta Message. (Moniin toimintoihin löytyy painike myös työkaluriviltä, mutta tässä toiminnot selostetaan valikkorivin valikoita käyttäen.) Kohtaan To: kirjoitetaan vastaanottajan sähköpostiosoite.

Viesti

Kohdassa From: on valmiina oma osoitteesi. Kohtaan Subject: tulee viestin otsikko. Mikäli haluat lähettää viestin useampaan paikkaan, kirjoitetaan osoite kohtaan Cc: (Bcc:), osoitteita voi olla useitakin pilkulla ja välilyönnillä erotettuna. Malli toimii myös kohdassa To:. Bcc: -kenttä on piilokopiokenttä, vastaanottaja ei näe, että viesti on lähetetty muillekin.

Viestin mukana voidaan lähettää liitetiedosto, joka määritellään kohdassa Attachment:. Varsinainen viesti kirjoitetaan ikkunaa jakavan vaakaviivan alle viestialueelle. Viestin alle tulee vielä allekirjoitus, joka kirjoitetaan normaalisti tai valitaan valmiista vaihtoehdoista. Jälkimmäinen tapahtuu napsauttamalla Signature-valikkoon (kuvassa siinä lukee Standar), josta valitaan haluttu allekirjoitus. Kuvassa Standar allekirjoitus on oletuksenan, muut vaihtoehdot valitaan. Kun viesti on valmis, napsauta painiketta Send ja viestisi lähtee, samalla ikkuna sulkeutuu.

Liitetiedosto liitetään viestiin antamalla valikosta Message komento Attach File, jolloin näytölle tulee Attach File-ikkuna, jonka alla on normaali lähtevän postin ikkuna. Attach File-ikkunasta valitaan kansio ja lähetettävä tiedosto, klikataan Attach-painiketta ja tiedosto hakupolkuineen ilmaantuu kohtaan Attachment. Polun voi kirjoittaakin suoraan Attachment-kohtaan. Liitetiedosto voi olla mikä hyvänsä, tekstiä, kuvaa jne, mutta vastaanottajalla pitää olla ohjelma, joka kykenee lukemaan lähetetyn liitetiedoston formaattia, kuvassa .gif-tarkeinteisen kuvan.

Viestin lukeminen

Anna komento Check Mail valikosta File, ohjelma kysyy salasanaasi ellet ole tallettanut sitä. MuistaUusi viestithan, että salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet. Mikäli postia on tullut, avautuu näyttöön ikkuna, jossa on teksti You have new mail. Ellet halua tämän ikkunan ilmaantuvan, valitse ruutu Dont't show alerts for New Mail or No New Mail agair. Klikkaa ikkunan OK-painiketta ja näyttöön avautuu In-postilaatikko, jossa on luettelo postistasi. Uudet viestit on merkitty pienellä pallolla. Kaksoisklikkauksella viesti avautuu omaan ikkunaansa.

Ikkunan yläosassa näkyy kuka viestin on lähettänyt (Who), viestin päiväys (Date) sekä viestin otsikko (Subject). Varsinaisen viestin alussa näkyy vastaanottaja (To), lähettäjä (from), otsikko (Suject) ja vasta sitten itse viesti. Viestin voi tulostaa ohjelmaikkunan komennolla File - Print.

Saapunut viesti

Viestiin vastaaminen ja lähettäminen eteenpäin

VastaaMikäli haluat vastata viestiin, napsauta Message -valikon Reply-komentoa tai työkalurivin Reply-painiketta. Näytölle avautuu ikkuna, jossa on valitsemasi viesti. Sen rivit on osoitettu >merkillä ja kohtiin From ja To on ilmestynyt viestin lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet valmiiksi. Kirjoita viestisi vanhojen rivien eteen, jälkeen tai väliin, poista vanhasta viestistä tarpeettomat rivit ja paina Send-painiketta lähettääksesi viestin. Reply lähettää vastauksen viestin alkuperäiselle lähettäjälle. Reply to all lähettää vastauksen kaikille alkuperäisen viestin saajille. Forward-painikkeella voit lähettää viestin eteenpäin. Tällöin joudut syöttämän vastaanottajan osoitteen ja sinä näyt viestin lähettäjänä.

Postilaatikoiden käsittely

Eudoran asennusohjelma luo neljä postilaatikkoa: In, Out, Junk ja Trash. Saapuva posti tulee tällöin In-postilaatikkoon. Arkistoinnin kannalta useampi postilaatikko on hyödyllinen ratkaisu. Suodattimien käyttö edellyttääkin useiden postilaatikoiden käyttöä, jotta toiminnosta olisi todellista hyötyä.

Uusi postilaatikko luodaan Mailbox-valikosta annettavalla komennolla New, näytölle tulee oheinen ikkuna. Anna postilaatikolle nimi esim. Arkisto ja napsauta OK-painiketta ja uusi postilaatikko ilmestyy jo olemassa olevien perään Eudora-kansioon. Uudesta postilaatikosta voi tehdä myös kansion napsauttamalla Make it a Folder-valintaruutuun. Näin postilaatikosta tulee alikansio, johon voi lisätä uusia alikansioita ja postilaatikoita. Klikkaa OK ja näytölle tulee uusi New Mailbox-ikkuna, anna postilaatikolle nimi ja klikkaa OK-painiketta. Alikansioon Arkisto luodaan nyt postilaatikko antamallasi nimellä.

Alkuperäisiä postilaatikoita ei voi poistaa, mutta itse tehdyt voi. Napsauta poistettavaan postilaatikkoon hiiren oikealla painikkeella ja anna avautuvasta pikavalikosta komento Delete.

Viestejä siirretään postilaatikosta toiseen valitsemalla viesti ja Transfer-valikosta haluttu postilaatikko, viesti siirtyy valittuun postilaatikkoon.

Osoitekirja

Eudoran osoitekirjaan voi tallettaa osoitteita tai lisätä omia postituslistoja ja lyhenteitä. Osoitekirja otetaan käyttöön komennolla Tools - Address Book tai työkalurivin painikkeella Address Book. Komento avaa valintaikkunan, jossa näkyvät olemassa olevat listat ja lyhenteet.Osoitekirja

Uusi lyhenne luodaan painikkeella New. Ikkunan oikean puoliskon kenttiin syötetään tarvittavat
tiedot. Kenttään This nickname will expand to the following tulee vastaanottajan sähköpostiosoite. Jos kyseessä on
postituslista, kirjoitetaan osoitteet toisistaan pilkulla erotettuina.

Selkeyden vuoksi osoitteet olisi hyvä kirjoittaa
allekkain, osoite kullekin riville. Valinta Recipient list lisää lyhenteen listaan, joka näkyy mm. komennolla Message - New Message To.

Kun lista on valmis, osoitekirja suljetaan ja vastataan myöntävästi Eudoran listan tallettamista koskevaan kysymykseen.

Kun listaa tai lyhennettä halutaan
käyttää, kirjoitetaan se viestin lähetystilassa viestin vastaanottajakenttään. Kaksoisnapsauttamalla lyhenteen tai listan nimeä osoitekirjassa, käynnistää Eudora viestinkirjoituksen ja lisää vastaanottajaksi napsautetun nimen. On myös mahdollista valita lyhenteen nimi ja painaa jotakin painikkeista To:, Cc: ta Bcc:, jolloin listassa aktiivisena oleva nimi kopioituu painikkeella valittuun kenttään.

Viesteistä voi myös poimia tietoja osoitekirjaan komennolla Special - Make Address Book Entry..

Allekirjoitus

Hyviin tapoihin kuuluu allekirjoittaa viestinsä. Sen voi tehdä joka kerta erikseen, mutta helpommallakin pääsee.

Komennolla Tools - Signature voi tehdä allekirjoitustekstin, jonka voi liittää viestin loppuun. Mainosversiossa on mahdollista käyttää useita erilaisia allekirjoituksia. Tarjolla on Standard, mutta senkin nimen voi muutta ja tehdä myös lisää allekirjoituksia. Allekirjoitus

Komento avaa näkyviin postilaatikkoikkunaan oletusvaihtoehdon (Standard). Kaksoisnapsauttamalla nimeä voidaan allekirjoitusteksti kirjoittaa avautuvaan ikkunaan. Kun teksti on valmis, suljetaan ikkuna ja vastataan myöntävästi Eudoran tekstin tallettamista koskevaan kysymykseen. Allekirjoituksen voi valita viestinlähetysikkunan pudotusvalikossa. Valittu allekirjoitus näkyy viestin runko-osassa. Oletuksena on, että mitään allekAllekirjoitusten hallintairjoitusta ei käytetä.

Napsauttamalla postilaatikkoikkunassa näkyvää allekirjoituksen nimeä hiiren oikealla painikkeella avautuu pikavalikko, josta voi hallita allekirjoituksia. Valikosta voi tehdä uusia allekirjoituksia komennolla New..., ja muokata olemassa olevia allekirjoituksia komennolla Edit. Komennolla Delete allekirjoituksen voi poistaa ja komennolla Rename allekirjoituksen voi nimetä toisella nimellä.

 

Atk-ohjeet | Kyrilliikka
Asentaminen | Asetusvelho | Asetukset | Postinkäsittely | Suodattaminen

Sivuston alkuun | Kehykset