Eudora sähköposti

Suodatus

Viestien suodattaminen (filteröinti)

Eudoran toimintoja voi automatisoida suodattimilla (filter), joiden mukaan saapuvat viestit jaotellaan automaattisesti
omiin kansioihin viestin sisällön perusteella. Suodatin (Filters)-ikkuna avataan Tools -valikosta antamalla komento Filters, jolloin Filters-ikkuna avautuu näytölle.

Suodatus

Kuvassa on valittuna suodatin From:leo.koivu.suomi24.fi, jonka tarkoituksena on siirtää kaikki Leo Koivun lähettämät viestit kansioon Arkisto.

Suodatin luodaan klikkaamalla New-painiketta. Seuraavaksi määritellään valintaikkunan kohdassa Match, suodatetaanko sisään tulevat vai lähtevät viestit: Incoming, Outcoming, Manual, jonka jälkeen muotoillaan suodattimien tarkemmat kriteetit ja hakutermit. Suodattimen nimeksi tulee automaattisesti ensimmäiseen Header-ruutuun annettu alue (kuvassa From:). Suodatin voi käyttää yhtä tai kahta kriteeriä. Header -laatikoihin määritellään ne sähköpostiviestin alueet, joilta termejä etsitään. Valittavina ovat mm. seuraavat:

  • To
  • Cc
  • From
  • Reply-To
  • Any Recipient
  • Any Header
  • Body
Suodatin kriteertit

Any Recipient"-optio etsii kaikista mahdollisista vastaanottajakentistä (To, Cc ja Bcc), . Any Header etsii kaikista otsikkokentistä (myös piilotetuista) ja . Body. etsii viestin vartalosta (varsinaisesta viestistä). Tekstilaatikoihin kirjoitetaan hakutermi. Suodatinkriteerit valitaan kriteeriruudusta. Valittavana on mm. sauraavat:

contains tai doesnt. contain
Jos tekstilaatikossa annettu merkkijono sisältyy (tai ei sisälly) Header -laatikossa määriteltyyn alueeseen, viesti suodatetaan.

is tai is not
Jos määritelty merkkijono on (tai ei ole) määritellyn otsikon lopussa, suodatetaan viesti.

starts with appears tai doesnt. appears tai ends with
Jos määritelty merkkijono aloittaa (tai ei aloita) määritellyn otsikon, suodatetaan viesti.

appears tai doesnt. appears tai doesnt. appears
Jos otsikko (Subject) näytetään (tai ei näytetä) viestissä, suodatetaan viesti.

intersecte nickname
Jos merkkijono on Nickname-osuudessa, suodatetaan viesti.

Hakusanoja (termejä) voidaan yhdistää. Käytettävissä ovat seuraavat optiot:

ignore
Ohittaa toisen hakutermin, jos ensimmäinen hakutermi täsmää, suodatetaan viesti.

and
Kummankin hakutermin on täsmättävä, jotta viesti suodatetaan.

or
Jos toinen hakutermeistä täsmää, suodatetaan viesti.

unnless
Jos kumpikin hakutermi täsmää, viestiä ei suodateta.

Suodatuskriteetrit

Kun hakuehdot on määritelty siirrytään valintaikkunan Action määrittelemään, mitä hakuehdot täyttäville viesteille tehdään. Yllä olevassa kuvassa on toimittu seuravasti:

Rivillä Contains määritellään, että tarkasteltava kenttä (From) sisältää tietyn tekstin. Etsittävä teksti kirjoitetaan kentän Contains oikealla puolella olevaan kenttään. Tässä esimerkissä etsittävä merkkijono on siis leo.koivu@suomi24.fi. Toisessa hakuehdossa on kentässä lähettäjä vielä Leon sähköpostitunnus, Leksa. Kohdassa Action, toimenpidekentässä Transfer To, kerrotaan, mihin hakuehdon täyttäneet viestit siirretään. Kohdepostilaatikko valitaan Transfer To - kentän oikealle puolelle ilmestyvällä painikkeella. Eudoran Light-versiossa toimenpiteiden määrää on rajattu (näkyvät valikossa harmaana).

Jokaiselle suodatetulle viestille voidaan määritellä viisi erilaista toimenpidettä. Joitakin toimenpiteitä voidaan tehdä kahdestikin samalle viestille, mutta ei kaikkia. Viestin voi esimerkiksi kopioida kahdestikin, mutta siirron voi tehdä vain kerran. Käytettävissä ovat mm. seuraavat toiminnot:

None
Ei mitään toimintoja

Make Priority
Määritellään viestin tärkeysjärjestys.

Make Subject
Annetaan viestille uusi nimi.

Copy To
Kopioidaan viesti valittuun postilaatikkoon.

Transfer To
Siirtää viestin valittuun postilaatikkoon. Tämä ja edellinen optio ovat näppäriä tapoja lajitel la viestit suoraan aiheen omaan postilaatikkoon.

Skip Rest
Suodatus lopetetaan.

Suodatukset

 

Atk-ohjeet | Kyrilliikka
Asentaminen | Asetusvelho | Asetukset | Postinkäsittely | Suodattaminen

Sivuston alkuun | Kehykset