m. Wuorikoski

Venäjän ja USA:n historiaa

Suomen lippu

Tänään on:

Motto: Onnellisuus on matka, ei päämäärä.

 

 

 

Leninin kirjoituksia ja muita tekstejä

Leninin kirjoituksia on julkaistu useilla kielillä, myös suomeksi. Laajin suomeksi julkaistu sarja on Leninin teokset, jonka suomenkielinen laitos on 45 osainen (vastaava venäjänkielinen laitos on 52 osainen). Aikoinaan Leninin kirjoitukset kanonisoitiin ja niihin suhtauduttiin sen mukaisesti. Katsottiin mitä Lenin oli sanonut mistäkin asiasta ja sen katsottiin pätevän sellaisenaan myös myöhemmissä oloissa. Todellisuudessa Leninin kirjoitukset olivat usein hyvinkin sidoksissa aikaan ja tiettyihin tapahtumiin, eikä niistä välttämättä voi vetää mitään johtopäätöksiä nykypäivän osalta.

Haluan omalta osaltani purkaa tuota kanonisointia ja Lenin-myyttiä sekä toisaalta saada ihmiset tutustumaan hänen tuotantoonsa. Pidän varsin tarpeellisena tutustua hänen ajatteluunsa nähdäksemme miltä osin hän oli oikeassa ja mikä meni pieleen. Tapahtuneelle emme mitään mahda, mutta aina voi yrittää ottaa opiksi tapahtuneista virheistä ja vääryyksistä. Siksi julkaisen sivuillani joitakin hänen keskeisimpiä tekstejään.

Ammattiyhdistysten merkitys ja tehtävät on kooste Leninin ammattiyhdistysliikettä koskevista kirjoituksista ja sitä ei ole suomeksi saatavissa mistään muualta.

Vallankumouksen ja taantumuksen Venäjä ei sisällä Leninin tekstejä, vaan on lyhyt kuvaus 1800-luvun Venäjän aatehistoriasta.

Valtio ja vallankumous on yksi Leninin keskeisimpiä teoksia. Itse hän uskoi, että se tunnustettaisiin mestariteokseksi, kunhan hän vain saisi sen painetuksi. Tuotin tekstin Internetiä varten jo 1997 ja se löytyy edelleenkin verkosta siinä muodossa, mutta nyt tarjoan teoksen pdf-formaatissa.

Huhtikuun teesit. Saavuttuaan Venäjälle huhtikuun 4. (17.) päivän vastaisena yönä 1917 V. I. Lenin piti samana iltana Pietarin puoluetyöntekijäin kokouksessa puheen bolshevikkipuolueen uusista tehtävistä. Puheessaan hän selitti kirjoitustaan "Proletariaatin tehtävistä nykyisessä vallankumouksessa", lainaten osa osalta kirjoitustaan koko puheensa ajan.

Tekstit avautuvat linkistä pdf-muotoisena omaan ikkunaansa.

Ammattiyhdistysten merkitys ja tehtävät
V. I. Leninin kirjoituksia ammattiyhdistysliikkeestä

Vallankumouksen ja taantumuksen Venäjä

Valtio ja vallankumous

Huhtikuun teesit

 


© Matti Vuorikoski 1996

Koti | USA | Venäjä | Ay-liike | Lenintekstit | Punapako |